Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Preambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") worden gesloten tussen Plaisirs Durables en elke niet-commerciële natuurlijke persoon ("U") die een aankoop wenst te doen op de Website of in de catalogus. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op uw relatie met Plaisirs Durables. Plaisirs Durables behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Ze zijn dan van toepassing zodra ze online worden gezet De artikelen die we verkopen zijn strikt voorbehouden aan volwassenen ouder dan 18 jaar en kunnen daarom de gevoeligheid van sommige mensen beledigen. De prijzen vermeld in het productaanbod zijn inclusief BTW.

Het bevel

Alle bestellingen moeten vergezeld gaan van een volledige betaling en worden pas door ons uitgevoerd nadat we de identiteit van de ontvanger hebben vastgesteld. Daarom kunnen we geen rembourszendingen accepteren. Dit is een garantie die bedoeld is om u te beschermen. U kunt bestellen op www.plaisirsdurables.com. Veilige transacties: versleuteling van bankgegevens voor gegarandeerde optimale veiligheid.

Orderverwerking

Wanneer u online op onze site bestelt, formaliseert de validatie van uw betaling het verkoopcontract met Plaisirs Durables. We behouden ons het recht voor om de bestelling niet te accepteren of aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen. Tijdens uw online aankoop behouden wij ons het recht voor om u alleen bepaalde betaalmiddelen aan te bieden. Plaisirs Durables verbindt zich ertoe om bestellingen alleen uit te voeren binnen de limieten van de beschikbare voorraden van producten. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten. Alle bestellingen worden direct na ontvangst geregistreerd en verwerkt en zo snel mogelijk verzonden. Bij het pakket wordt een factuur gevoegd waarop duidelijk alle informatie van de bestelling staat, met name de beschikbaarheid van de artikelen.


Betaalvoorwaarden

U heeft de keuze om uw bestelling te betalen door:

 • overschrijving.
 • PayPal. Als u een PayPal-rekening heeft, kunt u uw bestelling betalen met deze betrouwbare en veilige betaalmethode. Selecteer bij het bestellen de betaalmethode PayPal. U wordt doorgestuurd naar uw PayPal-rekening. Identificeer uzelf en valideer uw betaling. Zodra uw betaling is gevalideerd, keert u automatisch terug naar onze site om uw bestelling af te ronden. En als u nog geen Paypal-account heeft, kunt u er een aanmaken door naar www.paypal.com/fr. Klik dan aan de linkerkant op "Open een rekening" en volg de dan aangegeven procedure.
 • creditcard (Carte Bleue, Visa, Eurocard, Maestro).

Bestellingen onder rembours worden niet geaccepteerd.


Promotie-, korting- of kortingscodes

Elke verkregen promotie-, korting- of vouchercode bestaat uit een unieke combinatie van cijfers of letters die overeenkomt met een bepaalde aanbieding. Promotiecodes, kortingscodes of elektronische vouchers die uit cijfers bestaan, zijn in de meeste gevallen gekoppeld aan een e-mailadres. Om van deze promoties, kortingen of vouchers te kunnen genieten, moet u zich daarom identificeren met het e-mailadres waarnaar de overeenkomstige promotie-, korting- of vouchercodes werden gestuurd. Deze acties, kortingen of vouchers kunnen niet worden toegepast bij identificatie met een ander e-mailadres. Elke actie-, korting- of vouchercode is geldig voor een bepaalde periode. Na de vervaldatum kunnen deze promotiecodes, kortingcodes of vouchers niet meer worden gebruikt.

Promotiecodes, kortingcodes of vouchers kunnen niet worden gebruikt als betaling voor een eerder verschuldigd bedrag. Tenzij anders vermeld, kan elke actie-, korting- of vouchercode slechts één keer per persoon en per e-mailadres worden gebruikt. We autoriseren gedurende een periode van zes maanden per klant en per adres twee couponcodes, kortingen of vouchers. De waarde die overeenkomt met een actie-, korting- of vouchercode moet in één keer worden gebruikt en u kunt slechts één actie-, korting- of vouchercode per bestelling gebruiken. Als een actie-, korting- of vouchercode wordt gebruikt voor producten waarvan de totale prijs de waarde van de actie, korting of voucher niet overschrijdt, wordt de resterende ongebruikte waarde definitief verbeurd. U kunt er dus niet meer van profiteren. Actie-, kortings- en vouchercodes zijn niet inwisselbaar voor contant geld en zijn niet geldig op andere producten dan die waarop ze van toepassing zijn. Deze producten worden vervolgens gespecificeerd in de documenten waarop de bijbehorende promotie-, korting- of vouchercodes verschijnen. Coupons, coupons en elektronische vouchers worden maar één keer uitgedeeld. In geval van diefstal of verlies van uw codes, wordt er geen vergoeding verleend. Onder verloren codes valt ook het (per ongeluk) verwijderen van e-mails. Wijziging of vervalsing van promotiecodes, kortingen of vouchers is verboden. Elke poging tot fraude of verboden gebruik van promotie-, korting- of vouchercodes zal worden geregistreerd in het klantenaccount en zal resulteren in een permanent verbod op het gebruik van deze codes.

Speciale aanbiedingen en gratis geschenken

De aangeboden speciale aanbiedingen en geschenken zijn geldig zolang de voorraad strekt en zijn beperkt tot één enkele aanbieding of één geschenk per klant, per bestelling en / of per huishouden. U komt alleen in aanmerking voor de speciale aanbieding of het gratis geschenk als de bestelde artikelen geheel of gedeeltelijk kunnen worden geleverd. Meestal zijn deze artikelen gebonden aan een minimum aankoopbedrag, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de speciale aanbieding.

De kwaliteit

Plaisirs Durables besteedt de grootste zorg aan de selectie van haar producten. Elke levering van onze leveranciers wordt streng gecontroleerd. Hierdoor kunnen wij u verzekeren van de beste kwaliteit producten. Mocht een artikel echter defect zijn of heeft u een klacht, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze klantenservice die u zal adviseren over wat u kunt doen.

Wettelijke garanties

In overeenstemming met de regelgeving verbindt Plaisirs Durables zich ertoe om zijn verplichtingen na te leven met betrekking tot de garanties die zijn verbonden aan de producten die op zijn site worden verkocht en die voorkomen in de artikelen die zijn ontleend aan het consumentenwetboek en het burgerlijk wetboek hieronder:

Consumentencode - artikel L211-4

De verkoper is verplicht om een product te leveren dat in overeenstemming is met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit hem door het contract is opgelegd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Consumentenwet - artikel L211-5

Om aan het contract te voldoen, moet het goed:

 • geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:
  1. overeenstemmen met de beschrijving van de verkoper en de kwaliteiten bezitten die deze laatste aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model,
  2. de kwaliteiten presenteren die een koper gerechtvaardigd mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in advertenties of etikettering.
 • of de kenmerken vertonen die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en die deze heeft aanvaard.

Consumentencode - artikel L211-12

De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van de goederen.

Burgerlijk Wetboek - artikel 1641

De verkoper is aan de garantie gebonden voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet heeft verworven of niet heeft verworven. zou een lagere prijs hebben gegeven, als hij ze had gekend.

Burgerlijk Wetboek - artikel 1648

De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken, moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Klachten

De kwaliteit van de diensten die we onze klanten bieden, staat voorop. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over onze diensten. Laat het ons weten. We zullen ons best doen om u een passende oplossing te bieden.

Hoe een klacht indienen?

Stuur ons uw klacht per e-mail naar info@plaisirsdurables.com

Hoe behandelen wij uw klacht?

Elke ontvangen klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen.

Indien de afhandeling van uw klacht meer tijd vraagt, ontvangt u binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging met daarin de benodigde wachttijd voordat u een reactie van ons ontvangt.

Bent u niet tevreden met de reactie op uw klacht? Wij vinden het belangrijk dat u een bevredigend antwoord krijgt op uw klacht. Ben je niet tevreden met de uitkomst, dan heb je 4 weken de tijd om daartegen in beroep te gaan. Laat ons per e-mail weten dat u niet tevreden bent en dat u wilt dat wij u een andere oplossing bieden. Uw gescande brief moet de volgende informatie bevatten:

 • omschrijving van uw klacht en de reden waarom u niet tevreden bent met de eerste reactie die wij u hebben gestuurd
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • uw klantnummer
 • uw handtekening

De klantenservicemanager bevestigt de ontvangst van uw brief en vertelt u binnen welke termijn we zullen reageren. Meestal duurt het een paar weken, maar nooit meer dan drie maanden.

U kunt uw klacht ook indienen bij het ODR-platform (Online geschillenbeslechting) van de Europese Commissie. Dit in de EU gevestigde platform kan door alle consumenten in heel Europa worden gebruikt. De Europese Commissie biedt dit platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, waardoor consumenten de mogelijkheid krijgen om elk geschil met betrekking tot hun bestelling online te beslechten zonder tussenkomst van een rechtbank in eerste aanleg. "

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid van Plaisirs Durables kan niet worden ingeroepen in het geval dat de niet-nakoming van zijn verplichtingen te wijten is aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde partij bij het contract, of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie. Evenzo kan Plaisirs Durables niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.

Intellectueel eigendom

Alle elementen van de website zijn beschermd door copyright, handelsmerken of patenten. Evenzo zijn de merken, logo's, ontwerpen en modellen die op de website verschijnen het exclusieve eigendom van Plaisirs Durables. Hun openbaarmaking kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een van de genoemde handelsmerken en onderscheidende elementen te gebruiken die worden beschermd door het auteursrecht. Ze kunnen daarom niet worden gebruikt op straffe van vervalsing. Geen van de documenten van de website mag dus op welke manier dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of verspreid.

Indien u een website heeft voor persoonlijk gebruik en u wenst op deze site een simpele link voor persoonlijk gebruik direct naar de homepage van onze website te plaatsen, dan dient u hiervoor toestemming te vragen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Britse wetgeving.